1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao Spean Thma

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao

ដីលក់

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

-ទីតាំងដីនៅ សង្កាត់ស្ពានថ្ម ខណ្ឌដង្កោ ផ្លូវ10ម ចំងាយ700មពីផ្សារព្រែកជ្រៃ
-ផ្លូវចូលពីផ្លូវ217មិនបត់បែនច្រែន
-ជុំវិញមានផ្ឡូវធំៗខ្វាត់ខ្វែង មិននៅក្បែរបុរីធំៗជាច្រើនគំរោង
*ដីល្ខសំរាប់ធ្វើឃ្លាំង និងផ្ទះវីឡា

សង្ខេប

  • លេខយោង 4961572

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available