2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao
2 79 Dangkao

ដីសំរាប់ជួលសង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

- ទំហំដី 3195m2 (37x80)
- តម្លៃ: $1/m2
*ដីកែងផ្លូវ20ម និង8ម ល្អសំរាប់ធ្វើឃ្លាំងធំៗ
☎️ Tel: 077​​ 988 178/ 086 988 178
???? Line, Telegram, WhatsApp : 017 436 338
????www.trillandrealty.com
???? ask@trillandrealty.com
Telegram: https://t.me/trilland
#trillandrealtycambodia

សង្ខេប

  • លេខយោង 4917967
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3195 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available