1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao Krang Pongro

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao
1 79 Dangkao

ដីលក់សង្កាត់ក្រាំងពង្រ ខណ្ឌដង្កោ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីកែងផ្លូវ20ម និង12ម មានរបង ល្អសំរាប់សង់ផ្ទះវីឡា សង់ឃ្លាំងនិងអាចរកស៊ីបាន

សង្ខេប

  • លេខយោង 4916450
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1000 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available