1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ
1 79 ក្រុងភ្នំពេញ

ដីលក់នៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នុង ខណ្ឌសែនសុខ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីកែងផ្លូវបេតុង12mមានរបង ល្អសំរាប់សង់ផ្ទះវីឡា

សង្ខេប

  • លេខយោង 4916430
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 546 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available