1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ Phnom Penh Thmey

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ
1 78 ក្រុងភ្នំពេញ

ដីលក់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីសម្រាប់លក់នៅខាងក្រោយភោជនីយដ្ឋានស៊ុបពពែពេញចិត្ត
- ចុះពីផ្លូវហាណូយចម្ងាយ 450ម៉ែត្រ
- ទំហំដី ៖ 1,347 ម៉ែត្រការ៉េ (ប្លង់រឹង)
- តម្លៃ ៖ $900/ការ៉េ (ចរចារ)
- ទីតាំងល្អអាចសាងសង់អគារខ្ពស់បាន

សង្ខេប

  • លេខយោង SM0001

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available