$ 35,000

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ប្រភេទ link B សម្រាប់លក់


ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ប្រភេទ link B
-តម្លៃឥឡូវ $35,888

-ទំហំផ្ទះ 5.5m x 7m
-កំពស់២ មានបន្ទប់គេង២ បន្ទប់ទឹក២
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖

 • បង់មុន 10% 
 •  90% បង់កម្ជី រយះពេល​ ១៥​ ឆ្នាំ ការប្រាក់ 1% ក្នុង១ខែ

ទីតាំងគម្រោង៖​ ស្ថិតនៅភូមិស្រែតាមែង ឃុំទំនប់ធំ ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។
👍ពីផ្សារបាត់ដឹង1300ឞ ក្បែររោងចក្រ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មបាត់ដឹង។
👍ក្បែរចំណុចប្រសព្វរវាងផ្លូវជាតិលេខ 51 និងផ្លូវលេខ130 ភ្នំបាសិតភ្ជាប់មកភ្នំពេញ

***ចំណាំ៖ សម្រាប់អ្នកនាំភ្ញៀវទិញផ្ទះមួយលែ្វង ជូន$1,000 ភ្លាម។

Google map:
https://goo.gl/maps/WJANpgzY5PYinoZm6

Show More

Property Information

 • Property Type : New Projects
 • Property Status : Buy
 • Property Size : 82m2
 • Rooms : 2
 • Bathrooms : 3

Pricing Detail

 • Price : $ 35,000

Details

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ប្រភេទ link B
-តម្លៃឥឡូវ $35,888

-ទំហំផ្ទះ 5.5m x 7m
-កំពស់២ មានបន្ទប់គេង២ បន្ទប់ទឹក២
លក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់៖

 • បង់មុន 10% 
 •  90% បង់កម្ជី រយះពេល​ ១៥​ ឆ្នាំ ការប្រាក់ 1% ក្នុង១ខែ

ទីតាំងគម្រោង៖​ ស្ថិតនៅភូមិស្រែតាមែង ឃុំទំនប់ធំ ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។
👍ពីផ្សារបាត់ដឹង1300ឞ ក្បែររោងចក្រ តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មបាត់ដឹង។
👍ក្បែរចំណុចប្រសព្វរវាងផ្លូវជាតិលេខ 51 និងផ្លូវលេខ130 ភ្នំបាសិតភ្ជាប់មកភ្នំពេញ

***ចំណាំ៖ សម្រាប់អ្នកនាំភ្ញៀវទិញផ្ទះមួយលែ្វង ជូន$1,000 ភ្លាម។

Google map:
https://goo.gl/maps/WJANpgzY5PYinoZm6

Features

 • Nearly Factory
 • Car Parking
 • Resturant
 • Shop
Share :

Location

Recent Property